Wyposażenie – aparatura badawcza

Nasza aparatura pozwala na wykonywanie analiz technikami:

 1. ICP-MS QQQ oraz HPLC-ICP-MS QQQ
 2. LC-MS/MS z QTRAP

Wyjaśnienie skrótów:

ESI – elektrospray.

APCI – jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym.

ICP-MS QQQ (ICP-MS TQ) – spektrometria masowa z potrójnym kwadrupolem sprzężona z plazmą indukcyjnie wzbudzaną.

HPLC-ICP-MS QQQ – wysokosprawna chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrią mas z potrójnym kwadrupolem z plazmą indukcyjnie wzbudzaną.

LC-MS/MS z QTRAP  – wysokosprawna chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrem mas z potrójnym kwadrupolem z pułapką jonową z jonizacją typu electrospray (ESI) / lub jonizacją chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI).


Laboratorium Spektrometrii Mas (LSM) WBiO UR w Krakowie dysponuje nowoczesnym spektrometrem mas Thermo Scientific iCAP ICP-MS TQ + 250&1000 Gas Kits z potrójnym kwadrupolem oraz wysokosprawnym chromatografem cieczowym Thermo Scienific Ulitmate 3000. Spektrometr iCAP ICP-MS TQ przeznaczony jest do realizacji zawansowanych prac analitycznych m.in. analiz większości pierwiastków (izotopów stabilnych oraz promieniotwórczych) w niskich stężeniach zarówno z uwzględnieniem ogólnej ich zawartości, jak i pod względem występowania specjacyjnych form pierwiastków m.in w próbach środowiskowych i materiale biologicznym. Spektrometr iCAP ICP-MS TQ nie jest przeznaczony do wykonywania analiz m.in. N, H, C, O oraz gazów szlachetnych. Potrójny kwadrupol umożliwia ograniczenie interferencji spektralnych, co zwiększa czułość analizy.

Ponadto posiadamy spektrometr mas (LS-MS/MS) z pułapką jonową i jonizacją typu ESI oraz APCI model Sciex 4500 QTRAP. Spektrometr LS-MS/MS Sciex 4500 QTRAP wykorzystywany jest m.in. do analiz związków organicznych.

Zachęcamy się do zapoznania się ze szczegółowym opisem posiadanej przez nas aparatury naukowej.

ICP-MS QQQ
LC-MS/MS QUTRAP


 

ICP-MS QQQ
model: iCAP ICP-MS TQ + 250&1000 Gas Kits.

Posiadamy spektrometr iCAPTM ICP-MS TQ w najbardziej rozbudowanej wersji z opcją umożliwiającą podpięcie czterech gazów do komory zderzeń (tlenu, helu, amoniaku i wodoru) oraz dwóch gazów dodatkowych do linii wprowadzenia prób (tlenu lub argonu). Spektrometr został zakupiony wraz z dwoma systemami wprowadzania prób: klasycznym autosamplerem oraz chromatografem HPLC. Cały system przeznaczony jest do realizacji najbardziej zawansowanych prac analitycznych z zakresu oznaczania bardzo niskich stężeń pierwiastków (izotopów stabilnych oraz promieniotwórczych) zarówno z uwzględnieniem ogólnej ich zawartości, jak i pod względem występowania specjacyjnych form pierwiastków m.in w próbach środowiskowych i materiale biologicznym.
Spektrometr Thermo Scientific iCAPTM TQ ICP-MS przeznaczony jest do najbardziej zaawansowanych prac badawczych z zakresu analizy wielopierwiastkowej, gdzie niezbędne jest uzyskanie najlepszych granic wykrywalności i oznaczalności. Odbywa się to przy zachowaniu wysokiej wydajności wymaganej także przy rutynowych badaniach. Wykonywanie prac analitycznych wspiera oprogramowanie Qtegra™ Intelligent Scientific Data SolutionTM (ISDS) znanego już z wcześniejszych spektrometrów z serii iCAPTM.

Spektrometr może pracować w trybie wysokiej czułości lub wysokiej rozdzielczości.

Potrójny kwadrupol w spektrometrze iCAPTM ICP-MS TQ.
Według nomenklatury IUPAC spektrometrem mas z potrójnym kwadrupolem jest aparat składający się z dwóch transmisyjnych, kwadropulowych spektrometrów mas ustawionych jeden za drugim, rozdzielonych trzecim nieselekcjonującym kwadrupolem pełniącym rolę celi kolizyjnej. Zastosowanie potrójnego kwadrupola (TQ – Triple Quadrupole) rozszerza możliwości urządzeń jednokwadropulowych (SQ – Single Quadrupole), przez jeszcze skuteczniejszą eliminację zakłóceń nawet z bardzo złożonych matryc. Lepsza odporność na działanie i negatywny wpływ matrycy ma kluczowe znaczenie w laboratoriach kontraktowych, w których zakres analizowanych próbek jest nieograniczony ich składem. Najważniejszą cechą systemu kwadrupolowego jest jednak niezrównana jakość pomiarów analitycznych.
Przykładowe limity detekcji spektrometru przedstawiono w plikach do pobrania.

Przykładowe analizy jakie wykonujemy za pomocą iCAP ICP-MS.
Aparaturę wykorzystujemy m.in. do analizy jodu w materiale roślinnym i glebie, analizie kadmu w ekstraktach glebowych, a także analizy specjacyjnej pierwiastków (np. selenu) w próbach roślin.

Jesteśmy gotowi podjąć kolejne wyzwania analityczne oraz uczestniczyć w nowych projektach badawczych.


Pliki do pobrania na temat spektrometru iCAP ICP-MS TQ:

 1. Co to jest potrójny kwadrupol?
 2. Specyfikacja iCAP ICP-MS TQ
 3. Ogólna broszura informacyjna iCAP ICP-MS TQ
 4. Limity detekcji iCAP ICP-MS TQ
 5. Arsen i selen w próbach środowiskowych
 6. Stront i ołów - interferencje izobaryczne
 7. Oznaczanie jodu 129I w próbach środowiskowych

 

 

LC-MS/MS QUTRAP

LSM wykonuje analizy za pomocą detektora masowego LC-MS/MS (SCIEX 4500 QUTRAP). Aparat ten został zakupiony do realizacji projektu NCN nr 2017/25/B/NZ9/00312 pt. „Molekularne i fizjologiczne mechanizmy wpływu wanadu na pobieranie jodanów i jodosalicylanów przez sałatę oraz jej przeciwnowotworowe działanie testowane na ludzkich liniach komórkowych.”
Wobec powyższego jego dostępność jest ograniczona – tj. do czasu kiedy nie będą wykonywane prace związane z realizacją tego grantu. Aparatura ta wykorzystywana jest m.in. do analizy zawartości jodosalicylanów i jodobenzoesanów w próbach roślin.


Pliki do pobrania na temat spektrometru LC-MS/MS Sciex 4500 QTRAP|:

 1. Broszura spektrometry serii 4500
 2. Kompendium technologii LC-MS/MS QTRAP
 3. Analiza pestycydów w próbkach owoców i warzyw
 4. MS/MS Library Searching
 5. Ilościowe i jakościowe badania wewnątrzkomórkowego metabolizmu (Quant and Qual Metabolomics Analysis on QTRAP RUO-MKT-02-2005-A)
 6. Alergeny w przyprawach plik Allergens in spices - QTRAP 4500

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK