Oferta badawcza

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem analiz wykonywanych przez Laboratorium Spektrometrii Mas UR w Krakowie.

Cennik dotyczy usług związanych z przygotowaniem prób do oznaczeń oraz analiz wykonywanych techniką ICP-MS QQQ, HPLC-ICP-MS QQQ oraz LC-MS/MS.

Informujemy, że możliwe jest zlecanie badań z pomocą iCAPTM TQ ICP-MS lub wynajmowanie tego spektrometru do realizacji specyficznych prac badawczych w opcji "bez personelu" i "z personelem"

Uwaga: jednostki UR w Krakowie, które mają przeszkolony personel w zakresie obsługi spektrometru ICP-MS QQQ mogą go wynajmować "na godziny" przy zastosowaniu preferencyjnych stawek.

 

   Warunki odpłatności za wykonywanie badań oraz koszty wynajmu aparatury przedstawiono w cenniku.


   Cennik styczeń 2021
   Wzór zlecenia analiz przez pracowników UR w Krakowie
   Wzór zlecenia przez jednostki zewnętrzne dla LSM WBiO, UR w Krakowie.doc

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK